Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)
Studio - M. Otrokovice
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Marta Závodská, Nám.3. května 1821 Otrokovice, ičo:76516563
1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a provávajícím produktů (služby uvedené na www marta.717 v provozovně Studio – M a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje služby Manikúra včetně nehtové modeláže, pedikúra a masáže na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.
Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem nebo se vůbec bez omluvy nedostavíte bude VÁM ÚČTOVÁNO při další návštěvě 40% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jinou klientkou. Při třetím neomluveném termínu Vás již neobjednám.

Pozdní příchod
Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán.

Dárkové poukaz
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena . Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.
Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.


Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do soboty. Nejsem plátce DPH.

Prodej produktů
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.8.2017.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb.
Provozovatel o uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, adresa, mobil
Jak s osobními údaji nakládáme:
Veřejné i neveřejné osobní informace jsou uchovávány v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel .

Děkujeme za respektování obchodních podmínek mého Studia-M
Těšíme se na Vaši návštěvu. Marta
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one